Entries by wychowanski

Projekt NADIMPLANT

      Projekt NADIMPLANT Konkurs: Ścieżka dla Mazowsza Numer konkursu: Ścieżka dla Mazowsza/2019 Numer wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0023/19 Okres realizacji projektu: 2.03.2020 – 30.11.2023 Akronim projektu: NADIMPLANT Całkowita wartość projektu: 8,618,617.44 zł Kwota dofinansowania: 7,449,750.05 zł Temat projektu: „Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych” Partnerzy konsorcjum: Wychowański Sp. z o.o. – Lider Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki […]