Zapytanie ofertowe

Projekt NADIMPLANT

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW jest realizowany projekt badawczy pt. „Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych”. Celem projektu jest opracowanie konstrukcji oraz wytworzenie metodą przyrostową druku 3D SLM typoszeregu śródkostnych implantów stomatologicznych, wyróżniających się od konkurencji możliwościami aplikacji czynników biologicznie aktywnych, bezpośrednio do otaczających tkanek miękkich oraz tkanki kostnej i ich substytutów w celu poprawy procesu leczenia.

Konkurs: Ścieżka dla Mazowsza
Numer konkursu: Ścieżka dla Mazowsza/2019
Numer wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0023/19
Okres realizacji projektu: 2.03.2020 – 28.02.2023
Akronim projektu: NADIMPLANT

Partnerzy konsorcjum:

  • Wychowański Sp. z o.o. – Lider
  • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  • MaterialsCare Sp. z o.o.

 Temat projektu:
„Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych”

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji oraz wytworzenie metodą przyrostową druku 3D SLM (ang. Selective Laser Melting) typoszeregu śródkostnych implantów stomatologicznych wyróżniających się od konkurencji możliwościami aplikacji czynników biologicznie aktywnych bezpośrednio do otaczających tkanek miękkich oraz tkanki kostnej i ich substytutów w celu poprawy procesu leczenia.

W ramach projektu zostaną opracowane parametry druku 3D metodą selektywnego topienia laserowego z technicznie czystego tytanu (Ti-CP) oraz stopu Ti-6Al-4V (Ti Grade 5) dla wszczepów stomatologicznych o zmodyfikowanej architekturze (strukturze wewnętrznej) poprzez wykorzystanie porowatości otwartej oraz specjalnie zaprojektowanych kanałów wewnętrznych. Porowatość otwarta wprowadzona do konstrukcji implantów umożliwi obniżenie modułu Younga do wartości niższej niż w komercyjnie stosowanych litych implantach oraz poprawę osteokonduktywności, a system innowacyjnych kanałów wewnętrznych umożliwi dostarczanie środków biologicznie aktywnych do chorej tkanki, co nie jest obecnie spotykane na rynku.